Gudstjänst

I stort sett varje söndag klockan 11.00
har vi gudstjänst. Gudstjänsten är det tillfälle på veckan då vi alla kan samlas i kyrkan för att sjunga, be, lyssna på predikan och fika tillsammans!

En gudstjänst innehåller normalt sett en hel del sång och musik.

Vi har oftast en barnstund tidigt i gudstjänsten innan barnen går till söndagsskolan.

Vi läser någon bibeltext och någon predikar utifrån bibeln. Ett naturligt inslag i en gudstjänst är att vi ber till Gud. I bönen får vi komma med alla våra bördor men också med vår glädje till Gud. En söndag i månaden har vi nattvard. Efter själva gudstjänsten går vi ner i vår källare där vi fikar och umgås med varandra.

Till gudstjänsten är alla välkomna!