Vårt samfund

Evangeliska Frikyrkan (EFK) är en sammanslutning av 330 församlingar som har valt att samarbeta som ett trossamfund. Tillsammans har församlingarna cirka 30 000 medlemmar. Samfundet grundades 1997 och var då en sammanslagning av Örebromissionen och Helgelseförbundet/Fribaptistsamfundet.
Klicka här för att komma till Evangeliska Frikyrkans hemsida.