Hem

Välkommen till Elimkyrkan Gammelstad!

Besök vår gudstjänst på Youtube!
sök: ”Elimkyrkan Gammelstad”

Vi är en församling som träffas i gemenskap kring vår kristna tro.
Vår kyrkas namn Elim kommer från Moseboken och var en OAS med vattenkällor och palmer där folket kunde vila sig under sin vandring.
Vi vill vara den mötesplatsen där ALLA känner sig välkomna!

Välkommen till Elimkyrkan i ”Corona-tider”!

I nuläget behöver vi förhålla oss till Coronaviruset i Sverige. Elimförsamlingen är en del av Evangeliska frikyrkan och vi följer de gemensamma riktlinjer som ges i dessa frågor. (Krisinformation: https://www.krisinformation.se, Folkhälsomyndigheten:  https://www.folkhalsomyndigheten.se, 1177: https://www.1177.se, efk.se)

För att vi alla ska hålla oss så friska som möjligt uppmanar vi till följande:

  • Stanna hemma, också från kyrkan, när du är sjuk och vid minsta tecken på förkylning, snuva, feber, hosta, halsont, huvudvärk, muskelvärk, mag- och tarmbesvär. Allt för att undvika att smitta andra människor.
  • Personer över 70 är en grupp med ökad risk för att insjukna allvarligt särskilt om man också har andra sjukdomar. Råden från Folkhälsomyndigheten är att äldre personer bör begränsa nära kontakter med andra och undvika större folksamlingar. Vi uppmanar därför äldre personer att stanna hemma från kyrkan.
  • För att minska risken för smittspridning uppmanar vi dem som nyligen varit utomlands och de som besökt storstäder i Sverige att stanna hemma i två veckor efter hemkomst.
  • Att fira gudstjänst är en förmån och inte ett tvång. Om du är orolig eller känner obehag inför gudstjänstbesöket så känn dig fri att stanna hemma.
  • Det finns gudstjänster på tv och på webben att ta del av hemifrån.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handdesinfektion kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • De som samlas till gudstjänst kommer att få en kort information i början av gudstjänsten om vilka riskreducerande åtgärder som vidtas och vad man gör om man får symptom. Gudstjänsten kommer att kortas ner. Vi har ingen servering.
  • När vi hälsar gör vi det tills vidare utan att ta i hand eller kramas.

Fortlöpande förändringar kan ske.

I denna tid

Vi är försiktiga och utsätter inte någon för onödiga risker.

Vi sprider inte rädsla. Bibeln är tydlig med att vi inte behöver leva i fruktan. Samtidigt visar vi respekt för varandras rädsla. Vi tror att Gud aldrig lämnar oss utan finns med oss alla dagar.

Vi tror att Gud hör bön. Vi ber för de drabbade, för de som arbetar med att bota, för de som ska fatta kloka beslut och för att spridningen avtar.

Vi isolerar oss inte. Vi hör av oss till människor omkring oss för att se om någon behöver hjälp och hopp i denna situation.