Verksamhet

 

I Elimkyrkan har vi olika verksamheter som gudstjänster, bibelsamlingar, barn- och ungdomsaktiviteter, sång- och musikgrupper m.m.

Studie- och kulturverksamheten anordnas i samarbete med studieförbundet Bilda.