Mission

Ordet mission betyder uppdrag och handlar om att berätta om Jesus för andra. I Bibeln står det ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i faderns, sonens och den heliga andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” Detta sa Jesus till sina lärjungar och det har kommit att kallas missionsbefallningen.

Mission förknippas ofta med arbete bland fattiga och utsatta långt bort från oss i Sverige, men mission kan också ske mitt i vår vardag. Vi längtar efter att fler ska få höra om Jesus och Bibelns budskap. Därför vill vi stötta människor som vill samma sak, oavsett om det gäller mission i eller utanför vårt land.

Elimkyrkan stöttar missionsarbeten i bla Thailand och Bangladesh men arbetar även med ett socialt arbete i vår egen vardag och de behov som finns runt omkring i vårt eget samhälle.

Välkommen till EFK.se – Evangeliska Frikyrkan (EFK)

http://www.nepalsvanner.se/