Länkar

Evangeliska Frikyrkan, EFK

evangelica_kyrkan”Evangeliska Frikyrkan (EFK) är en sammanslutning av 330 församlingar som har valt att samarbeta som ett trossamfund. Tillsammans har församlingarna cirka 30 000 medlemmar. Samfundet grundades 1997 och var då en sammanslagning av Örebromissionen och Helgelseförbundet/Fribaptistsamfundet.” http://www.efk.se


Kristen Samverkan Nord, KSN

ksn”KSN är en regionorganisation som bildades december 1999, genom att HFs Norrbottensmission och den allmänt kallade övre Norrlands-missionen ÖM, gick samman. KSN har verksamhetsansvar för Ungdoms-gårdarna i Arnemark och Södra Sunderbyn. Kristen Samverkan Nord ska på regionnivå verka för ökat samarbete mellan de olika frikyrko-församlingarna och vårt uppdrag är att göra Jesus Kristus känd.” http://ksn.se/


Bilda

bilda”Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle. Bilda är ett studieförbund med livsåskådning som specialitet.” Region Nord har ett nära samarbete med de loka kykorna, där bland annat vår region, norrbotten. http://www.bilda.nu/


Dagen

dagen”Tidningen Dagen är numera ett medieföretag som på kristen grund vill prägla och påverka samhället med kristen tro och kristna värderingar.” http://www.dagen.se/


Änglalåt

angalatI våra möten och samlingar använder vi väldigt ofta text och musik ifrån MISA, Änglalåt. Besök gärna deras hemsida för att ta del av deras fantastiska utbud när det gäller musik för barnkören, familjegudstjänsten, bilresan m.m http://www.anglalat.nu


Libris

librisLibris är den kristna bok -och musikhandeln. http://www.libris.se/


Duvan

duvanDuvan är en bokhandel som ligger norr om Piteå. ”Vi har lång erfarenhet av att sälja böcker och kontorsvaror till församlingar, företag, kommuner och privatpersoner, såväl direkt till kund som via postorder.” http://www.duvan.se/


Bibeln-Bibeln på nätet

biblenhttp://www.bibeln.se