Söndagsskola

Barn är alltid välkomna att fira gudstjänst. Små ben kan inte alltid sitta still så länge som en vanligt gudstjänst varar och ibland kan det faktiskt vara svårt att hänga med i vad prästen egentligen pratar om.

Söndagsskolan kan vara sång, bön, skapande, lek och berättelser ur Bibeln. Här kan barnet fråga om det som är svårt att förstå. Under lekfulla former lär vi oss mer om kristen tro och hur vi ska vara mot varandra. Och ha kul ihop!